Mapa pokrytia

Spoločnosť SkyLAN s.r.o. poskytuje prístup do siete internet na území mesta Partizánske a jeho častí, v obciach Dolné Vestenice, Žabokreky nad Nitrou, Návojovce, Skačany, Hradište, Malé Kršteňany, Pažiť a Malé Uherce.

Pripojenie je realizované prostredníctvom:

  • optických alebo metalických káblov (bytové stanice, administratívne budovy)
  • wifi vysielačov (samostatne stojace budovy mimo dosahu káblových rozvodov - rodinné domy alebo prevádzkové budovy v okolitých obciach)

Mapa pokrytia - Optická sieť Partizánske a Šimonovany:

Mapa pokrytia - Optická sieť Veľké Bielice a Malé Bielice:


Mapa pokrytia - Optická sieť Návojovce:


Mapa pokrytia - Optická sieť Brodzany:


Mapa pokrytia - Optická sieť Dolné Vestenice:

Mapa pokrytia - Optická sieť Žabokreky nad Nitrou:

Mapa pokrytia Wifi signálom:

O spoločnosti

Rýchly kontakt