Zákaznícke centrum

call Zákaznícka linka
skylan@skylan.sk
038/ 370 00 00 
Námestie SNP 1b
958 01 Partizánske

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:
9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Servisný technik

Help deskServis
technik@skylan.sk
0907 706 706
od 8:00 do 20:00

Vyhľadávanie

Mapa pokrytia

Spoločnosť SkyLAN s.r.o. poskytuje prístup do siete internet na území mesta Partizánske a v jeho blízkom okolí.

Pripojenie je realizované prostredníctvom :
1.) optických alebo metalických káblov (bytové stanice, administratívne budovy)
2.) wifi vysielačov (samostatne stojace budovy mimo dosahu káblových rozvodov - rodinné domy alebo prevádzkové budovy v okolitých obciach)

Mapa pokrytia káblových rozvodov:

mapa_optika_mala


Mapa pokrytia wifi signálom:

mapa_wifi_mala